Search
  • פרופ' מוריה גולן

האדם שמאחורי ההפרעה

מאיה שאלה אותי היום למה אני לא מרפה. למה אני שוב ושוב שולחת לה מסרונים מעודדים.

עניתי לה שכשפגשתי אותה, ראיתי מי נמצא שם מעבר להפרעת האכילה. מעבר להפרעת האכילה היתה בחורה עוצמתית, מעניינת, בעלת יכולות מדהימות, מקסימה, בחורה שפשוט היה לי כיף לפגוש אותה...אז למה להשאיר רק להפרעת האכילה את התענוג הזה?

כשהפרעת האכילה סוערת, גם כאשר מאיה מרגישה שאין מאיה, אני זוכרת מי זו מאיה...אני זוכרת שכשמאיה כן הצליחה לא להיכנע לפיתויים של הפרעת האכילה לסגוד רק לרזון, הצוות במקום העבודה שלה ניפעם מהיכולות שלה, מהעקביות שלה, ממוסר העבודה שלה, מהיצירתיות שלה – כל אלו לא נראים כשהפרעת האכילה שם, אבל הם קיימים...

מאיה יקרה, אמרתי, מספיק שתגררי את עצמך להתנהגות שאת בטוחה שהיא מיטיבה, מספיק שאת מצליחה היום לגרור את עצמך לעבודה ומחר לגרור את עצמך לצאת מהבית במקום להקיא ומחרתיים את נושמת עמוק ומייצבת את עצמך כדי "לא ליפול" והנה אנחנו כבר שם....כבר יצרת חוויה ייחודית של לא להיכנע להפרעת האכילה, כבר יצרת במוח זכרון של "הכוחות חוזרים אלי, הצלחתי לא להתפתות לה" ומכאן והלאה אנחנו על הטרק הנכון....

וגם אם תסטי מדרך הישר מאיה, אנחנו כאן לשמור את הזכרון של מי שנמצא מעבר להפרעת האכילה, כמו חלק גדול מההורים... לשמחנו המוח של האדם הוא פלסטי, התנהגות מיטיבה גורמת לו לבנות תבנית שונה והוא באמת משתנה.

0 views

פרופ׳ מוריה גולן | טלפון: 08-9357035, 03-6473147 | מייל: prof.golan.edcenter@gmail.com