top of page

שרותי חונכות קלינית 

החונכות הקליניות הנן עובדות סוציאליות, דיאטניות, פסיכולוגיות או מטפלות באומנות בההתמחות. 

הן משמשות כאחיות בוגרות הנמצאות לצד החולה, מייצגות את ה"קול הבריא" (הקול האנטי אנורקטי או האנטי בולמי), מלוות, תומכות, שומרות להרחיק מסכנה ומנזק עצמי.

הן מדגימות חשיבה והתנהגות נורמטיבית (באכילה ובתקשורת בינאישית), מלוות ומסייעות למטופלות לחזור לחיים פעילים ולהשתלב בחברה ובקהילה. החונכות מודרכות  על ידי אחת לשבוע ומשתתפות בקביעות בישיבות הצוות. 

bottom of page