top of page

אינטייק דיאגנוסטי נרטיבי

באינטייק, מפגש ההיכרות הראשון, המוקד הוא היכרות ראשונית ביני ובין הנועץ/נועצת, היכרות עם הדינמיקות של הבעיה והתשתית הרגשית בצילה חוסה. 


במפגש זה, שאורכו בין שעה לשעתיים בחלק הראשון אני מתעניינת בסיפור החיים של הנועץ/נועצת ומנסה  להבין ביחד איתו/איתה, מה איפשר לבעיה לפלוש.

נבדקת אופציה של קיום קוים חרדתיים, אפקטיביים או דחפיים ראשוניים לצד קשיים התפתחותיים אלו או אחרים שמהווים קרקע פוריה להתפתחות הפרעות אכילה ובעיות בדמוי הגוף.

בחלק השני, ההורים מוזמנים להצטרף (במידה ומדובר בנועץ/נועצת צעירים או בטיפול שהוא במימון הורים). אני משתפת את ההורים בתיאור הבעיה והתמונה המצטיירת ביחס לתשתית הרגשית להתפתחותה.
ההורים משלימים פרטים חשובים שנעדרו מהסיכום. מתקיים דיון על הטיפול המוצע, היקפו והאופן בו אני מרכזת טיפול.

bottom of page