top of page
Search

האדם שמאחורי ההפרעה

מאיה שאלה אותי היום למה אני לא מרפה. למה אני שוב ושוב שולחת לה מסרונים מעודדים. עניתי לה שכשפגשתי אותה, ראיתי מי נמצא שם מעבר להפרעת...

דריכות של אמהות ...מתנה מחדר הלידה ...

ענת: נמאס לי מהדריכות המתישה הזו....כל הזמן צריכה להיות דרוכה שמא...זו לא דואגת לעצמה, זה עושה משהו מזיק, עם זה צריך ללכת על ביצים, זו...

השלווה לקבל את מה שאיננו יכולים לשנות

כמה פעמים חשבתם לעצמכם – אני יודע בדיוק מה אני צריך לשנות אבל....זה נשאר במוח , זה לא עובר למשהו מעשי.... כשבודקים לעומק, אימפוטנציה –...

על אנשים ומסיכות

מכרה סיפרה לי שקבעה עם "חברה" ללכת לסרט אבל זו חברה שבכלל לא אוהבת. למרות שלא אוהבת אותה שלחה לה ברכת מזל טוב ליום ההולדת וזו הזמינה אותה...

שליטה מאוזנת בחיים

כולנו עסוקים בשימור היכולת שלנו לבחור את האופציות בחיים שלנו באמצעות שליטה. הקשר בין שליטה ואיכות החיים שלנו מודגם בעקומת פעמון. עד נקודת...

bottom of page