מימון

מגוון השירותים שאני נותנת ממומן  על ידי ההורים ואני שמחה לספק כל אישור נדרש כדי שיפעלו לקבלת החזר מחברה זו או אחרת. 

אינני מחוייבת לדווח לשום גוף שהוא, פרט למקרים חריגים ביותר למרות שאני נמצאת בקשרי שיתוף פעולה עם כל הגורמים בקהילה שהחולים והחולות שלי קשורים אליהם