Search
  • פרופ' מוריה גולן

שליטה מאוזנת בחיים

כולנו עסוקים בשימור היכולת שלנו לבחור את האופציות בחיים שלנו באמצעות שליטה. הקשר בין שליטה ואיכות החיים שלנו מודגם בעקומת פעמון.

עד נקודת השיא בעקומת הפעמון, ככל שיש לנו יותר שליטה ויותר בחירה בחיינו , יש שיפור ברווחה הנפשית ובאיכות החיים שלנו.

מעבר לנקודת השיא מתחיל האזור של שליטת יתר. ככל שזו מתעצמת, יש ירידה ברווחה הנפשית ובאיכות החיים שלנו


לעתים קרובות אנשים בעלי קוים חרדתיים (ניתנים לזיהוי בגיל צעיר מאוד) חווים תת שליטה בחייהם (חלקו ממקור ביולוגי, תורשתי וחלקו כתוצאה מאירועים נלמדים).

כדי להפחית את תחושת תת השליטה, הם מאמצים מנגנון הגנה של שליטת יתר.

אבל, שליטת יתר כמוה כמו להסתובב ברחוב עם שריון – אתה מוגן אבל לא בר תפקוד. כך למעשה שליטת יתר מספקת רק אשליה של שליטה ובסופו של דבר היא לא באמת מעניקה בחירה.

תחושת חופש קיימת רק כאשר מבחינים בין האזורים שיש לנו יכולת שליטה עליהם (התנהגויות חברתיות, אכילה, שינה וכדומה) ובין אזורים שאין לנו יכול לשלוט בהם (מבנה עצמות, גנטיקה של מחלות למשל) .

אחת המטופלות שלנו שנשאלה מה יקרה ביום שתשתחרר מכל דפוסי שליטת היתר שלה ענתה: שיהיה לה את החופש לעשות מה שרוצה באמת, בזמן שרוצה באמת, ובלי לפחד להתחייב לדברים. היום לא מתחייבת לדברים כי יש לה חישובי שעות וכל מיני התנהגויות כפייתיות שמתקשה להשתחרר מהן" .


זכרו: אחת התחושות המתגמלות ביותר בחיים זו תחושת השחרור לאחר אותו רגע שאנחנו סוף סוף מוצאים בעצמנו את האומץ להניח לדברים שאנחנו לא יכולים לשנות.

0 views

פרופ׳ מוריה גולן | טלפון: 08-9357035, 03-6473147 | מייל: prof.golan.edcenter@gmail.com